Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Головна  Студенту  Абітурієнту  Аспіранту  Викладачі  Навчання  Наука  Контакти 
   КАФЕРДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ІНФОРМАТИКИ
 

Інформатика та інформаційні технології

Кафедра теоретичної та прикладної інформатики - наймолодша на факультеті. Вона була заснована за рішенням вченої ради механіко-математичного факультету та вченої ради університету у червні 2004 року з метою підготовки фахівців за освітнім напрямом "Інформатика".

Кафедра готує кваліфікованих фахівців у галузі теоретичної інформатики, а також фахівців з прикладної інформатики. Підготовка орієнтована як на внутрішній, так і на зовнішній ринки праці.

Навчання відбувається у відповідності до національного та міжнародних освітніх стандартів у галузі інформатики та комп'ютерних наук. Студенти в процесі навчання готуються до участі у розробці програмного забезпечення на базі використання новітніх технологій у галузі програмної інженерії. 

На даний момент навчальний план підготовки бакалавра з інформатики включає близько 40 дисциплін. Однією з особливостей нашої підготовки є підготовка фахівців в галузі інформаційних технологій, які можуть працювати в командах з розробки великих програмних проектів.

Кафедра повністю курує напрям підготовки «Інформатика» на механіко-математичному факультеті. Випускники отримують диплом за фахом бакалавр/спеціаліст/магістр інформатики. Крім того, студенти вивчають цикл психолого-педагогічних дисциплін, що дозволяє випускникам викладати в середніх і вищих навчальних закладах будь-якого рівня акредитації.

За час існування кафедри було здійснено десять випусків бакалаврів і дев'ять випусків магістрів, що складає більше 250 фахівців у галузі інформаційних технологій. Наші випускники користуються попитом як у себе на Батьківщині, так і в інших країнах. Деякі з них працюють в таких відомих фірмах, як Microsoft, Oracle та ін. Випускники успішно застосовують свої знання в компаніях, пов'язаних з розробкою інформаційних систем, частина випускників обрала подальше навчання в аспірантурі, як на кафедрі, так і закордоном (ФРН, Велика Британія, США). Кілька випускників обрали шлях викладача ВНЗ.

На кафедрі працюють високопрофесійні викладачі, фахівці, які мають власний досвід у розробці великих програмних систем. На даний момент кафедра нараховує 14 викладачів, серед них:

 • професор, доктор технічних наук - завідувач кафедри
 • професор, доктор фізико-математичних наук
 • два доценти, кандидати технічних наук
 • два доценти, кандидати фізико-математичних наук
 • один доцент, кандидат економічних наук
 • шість старших викладачів
 • викладач
 • асистент

З метою забезпечення визнаного у світі рівня освіти члени кафедри беруть активну участь у міжнародних освітніх проектах за європейською програмою TEMPUS TACIS, за програмами освітнього співробітництва університетів. Зокрема досягнута угода щодо спільних магістерських програм з інформатики та комп'ютерних наук з університетом Ніцци - Софії Антиполіс за фінансовою підтримкою Уряду Франції.

Нашими партнерами є

 • університет Ніцци - Софії Антиполіс (Франція)
 • Каледонський університет в Глазго (Шотландія, Об'єднане королівство)
 • університет в Клагенфурті (Австрія)

Завідувач кафедри, професор Г.М. Жолткевич є членом робочої групи з розробки стандартів вищої освіти за напрямом підготовки "Інформатика" та членом експертної ради з комп'ютерних наук і технологій та національної безпеки Державної акредитаційної комісії МОН України.

Наші випускники працюють у таких сферах:

 • аналіз та проектування програмних систем
 • наукові дослідження у галузі інформатики та інформаційних технологій
 • менеджмент розробки програмного забезпечення.

Набір на навчання за рахунок державного бюджету становить 35 осіб.

Тривалість навчання:

 • за рівнем підготовки "бакалавр" (базова вища освіта) на базі середньої освіти - 4 роки
 • рівень підготовки "спеціаліст" на базі базової вищої освіти  - 1 рік
 • рівень підготовки "магістр"на базі базової вищої освіти - 1 рік.

Таким чином, після здобуття базової вищої освіти (ступінь бакалавра), ви можете продовжити навчання за рівнем підготовки "спеціаліст" та отримати диплом спеціаліста, або за рівнем підготовки "магістр" та отримати ступінь магістра.

Для вступу в магістратуру необхідно мати диплом бакалавра за напрямом підготовки "Інформатика", отриманий в українському вищому навчальному закладі, та скласти іспит з інформатики та іноземної мови. Особи, які отримали ступінь бакалавра за кордоном повинні до іспитів пройти процедуру ностратифікації своїх документів про освіту.

Основні напрями наукових досліджень кафедри:

 • математичне моделювання та аналіз комп'ютерних систем та програмного забезпечення;
 • математичне та комп'ютерне моделювання складних систем у галузі інформатики, природничих і соціально-економічних наук та в техніці;
 • математичні та комп'ютерні моделі квантової інформатики;
 • програмна інженерія;
 • комп'ютеризовані системи навчального призначення.

За цими напрямами на кафедрі працює аспірантура за спеціальностями 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи, 05.13.06 - інформаційні технології.

За період існування кафедри в аспірантурі було підготовлено 11 кандидатів технічних наук (10 за спеціальністю 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи та 1 за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології). Серед кандидатів наук, які підготовлені кафедрою один громадянин Федеративної республіки Німеччина та двоє - громадяни Королівства Йорданія.

Завідувач кафедри, професор Г.М. Жолткевич є головою спеціалізованої вченої ради
Д 64.051.09 з присудження наукових ступенів кандидата та доктора технічних наук за спеціальностями 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи, 05.13.06 - інформаційні технології.

10-річчя кафедри

Навесні 2014 виповняється 10 років з дня створення кафедри.

Запрошуємо студентів, аспірантів, випускників, партнерів, журналістів, всіх бажаючих взяти участь у святкуванні цієї події.

Плануються прес-конференція та урочисті заходи.Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна