Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Головна  Студенту  Абітурієнту  Аспіранту  Викладачі  Навчання  Наука  Контакти 
   КАФЕРДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ІНФОРМАТИКИ
 

Наука

Науковий напрям:
математичне та комп'ютерне моделювання складних природніх та технічних систем

 • Моделювання складних природніх систем
 • Формальні методи програмної інженерії
 • Математичне та комп'ютерне моделювання обчислювальних систем
 • Квантовий комп'ютинг


Тематика дипломних робіт

Науковий керівник проф. Жолткевич Г. М.:

 1. Розробка каркасів систем імітаційного моделювання, застосовуваних для динамічного аналізу моделей програмного забезпечення різних рівнів абстракції.
 2. Формальні методи верифікація моделей програмного забезпечення, методи статичного аналізу програмного забезпечення, у тому числі об’єктно-орієнтованих додатків.
 3. Математичне й комп'ютерне моделювання складних систем.
 4. Квантовий комп’ютинг: математичні моделі квантових обчислювачів, дослідження границь і складності квантових обчислень.

 

Науковий керівник доц. Зарецька І. Т.:

 1. Аналіз і порівняльна характеристика існуючих інструментальних засобів підтримки процесів розробки ПО: виявлення й аналіз вимог; детальне проектування й кодування; модульне, системне й кваліфіковане проектування й кодування; модульне, системне й кваліфіковане тестування; впровадження й супровід; конфігураційний менеджмент; аналіз і керування ризиками
 2. Моделі й метрики оцінок дизайну, якості, надійності, складності ПО.
 3. Методи й засоби тестування ПО
 4. Методика викладання інформатики в середній і вищій школі, розробка методичної допомоги з базового курсу «Введення в програмування»
 5. Розробка електронних навчальних матеріалів з курсів спеціальності «Інформатика»

 

Науковий керівник доц. Владимирова М. В.:

 1. Математичні моделі оцінки й аналізу ризиків при розробці ПО
 2. Математичне моделювання в біології. Аналіз і моделювання систем з гемиклональных видів розмноження. Моделювання стратегії поводження як одного, так і групи об'єктів.
 3. Математичні моделі, пов'язані з теорією катастроф
 4. Методика викладання математики й інформатики в середній і вищій школі, розробка методичних допомога із заданої теми. Інноваційні методи викладання математики й інформатики в середній і вищій школі.
 5. Розробка електронних підручників.
 6. Методи й засоби тестування ПО.

 

Науковий керівник доц. Руккас К. М.:

 1. Розробка багатоагентної системи моделювання економічних процесів
 2. Розробка багатоагентної системи моделювання біологічних процесів
 3. Розробка багатоагентної системи підтримки процесів навчання
 4. Моделювання комп'ютерних мереж.
 5. Розробка систем штучного інтелекту.

 

Науковий керівник доц. Окрут С. І.

 1. Комп'ютерне моделювання поширення променів світла в метриці Шварцшильда.
 2. Кінематика конфігураційних просторів 5-шарнірніків.
 3. Модель Лотка-Вольтерра із внутрішньовидовою конкуренцією.
 4. Обчислювальна модель поширення світла в загальній теорії відносності.
 5. Робототехніка трехшарнірного маніпулятора з кистю.
 6. Продовження моделі популяції з конкуренцією й міграцією на проективну пряму.

 

Науковий керівник ст. викл. Ігнатов С. Ю.:

 1. Достовірні розклади
 2. Імітаційна модель виробничої ділянки
 3. Дікторонезалежне розпізнавання голосових команд.
 4. Ієрархічні бази даних.

 

Науковий керівник ст. викл. Дуравкіна Т. В.:

 1. Формалізація алгоритму побудови схеми бази даних по структурно-логічній моделі предметної області.
 2. Формалізація алгоритму виділення шаблонових конструкцій у структурно-логічній моделі предметної області.
 3. Розробка модуля перетворення XML-документа, що містить опис предметної області, у формат XMI.
 4. Розробка модуля побудови діаграми класів по структурно-логічній моделі предметної області, заданої в термінах напівсхем.
 5. Бібліотека C# по роботі з базами даних.
 6. Системи концептуального моделювання й розробки баз даних
 7. Розробка інформаційного порталу для студентів мехмату (доступ до дипломів, виконаним роботам, курсовим, новини, форум і т.д.).

 

Науковий керівник доц. Кізілова М.М. (кафедра механіки):

 1. Алгоритми пошуку слабких сигналів в біологічних послідовностях
 2. Розпізнавання та аналіз медичних зображень
 3. Розробка алгоритмів аналізу часових рядів
 4. Комп'ютерне конструювання ліків
 5. Алгоритми візуалізації тривимірних структур за даними комп'ютерної томографії
 6. Розробка інформаційно-обчислювального ядра "Віртуальний людина"

 

Науковий керівник ст. викл. Морозова А. Г.:

 1. Моделювання предметних областей засобами апарата напівсхем.
 2. Розробка методів завдання зразків напівсхем.
 3. Завдання структурних обмежень для зразків напівсхем.
 4. Трансляція й верифікація SDL нотацій.

 

Науковий керівник ст. викл. Солянік Ю. В.:

 1. Аналіз і прогнозування часових рядів
 2. Machine learning
 3. Імітаційне моделювання

 

10-річчя кафедри

Навесні 2014 виповняється 10 років з дня створення кафедри.

Запрошуємо студентів, аспірантів, випускників, партнерів, журналістів, всіх бажаючих взяти участь у святкуванні цієї події.

Плануються прес-конференція та урочисті заходи.Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна