Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Головна  Студенту  Абітурієнту  Аспіранту  Викладачі  Навчання  Наука  Контакти 
   КАФЕРДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ІНФОРМАТИКИ
 

Аспіранту

Для фахівців з інформатики є можливість навчатися в аспірантурі з двох спеціальностей:

 • 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи

 • 05.13.06 - інформаційні технології

В університеті діє спеціалізована вчена рада Д 64.051.09 з захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора технічних наук за цими спеціальностями.

Голова спеціалізованої вченої ради: д.т.н., професор Жолткевич Григорій Миколайович

Секретар спеціалізованої вченої ради: к.т.н., доцент Руккас Кирилл Маркович


Дисертації, що були захищені:

 1. Сергєєв Л.Є. Методи та моделі інтегрованої компонентно-орієнтованої технології створення програмного забезпечення автоматизованих систем управління: дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сергєєв Леонід Євгенович; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 170 с.
 2. Семенова Т.В. Алгебраїчний метод побудови та аналізу структурно-логічних моделей предметних областей інформаційних систем: дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Т.В. Семенова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 180 с.
 3. Ібрахім Ахмад Юсеф Ібрахім. Моделювання первинних даних та процесу їх накопичення у ході науково-дослідних і проектних робіт: дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Ахмад Юсеф Ібрахім Ібрахім; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2009. — 152 с.
 4. Альмхерат Ахмад Алі (Абдель Карім). Моделі архітектурних рішень та методи їх оцінки в процесі реінжинірингу інформаційних систем організаційного управдіння: дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Ахмад Алі (Абдель Карім) Альмхерат; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2010. — 152 с.
 5. Хохольков В.Б. Математичні моделі та обчислювальні методи рішення одного класу задач дифракції плоских лінійно поляризованих електромагнітних хвиль: дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / В.Б. Хохольков; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2010. — 174 с.
 6. Таві Мезел Х. Математичні та комп’ютерні моделі в квантовій інформатиці: дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Мезел Х. Таві; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2011. — 122 с.
 7. Тарек Юсеф Баді Біштаві. Обчислювальні методи ідентифікації моделей в задачах прогнозування телетрафіку: дис... канд. наук: 01.05.02 / Тарек Юсеф Баді Біштаві; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2011.
 8. Алі Найф Халіл Альхжуж. Математичні моделі та обчислювальні методи планування процесу обслуговування ієрархічними багатостадійними системами: дис... канд. наук: 01.05.02 / Алі Найф Халіл Альхжуж;Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2011.
 9. Амер Тахсін Саламех Абу-Джассар. Моделі і методи аналізу сервіс-орієнтованих інформаційно-обчислювальних систем: дис... канд. наук: 01.05.02 / Амер Тахсін Саламех Абу-Джассар; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2011.
 10. Житарюк Анастасія Геннадіївна. Формалізовані концептуальні моделі предметних областей інформаційних систем та обчислювальні методи їх аналізу: дис... канд. наук: 01.05.02 / А.Г. Житарюк; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2012.
 11. Перепелиця Іван Дмитрович. Моделі та методи статичного аналізу асинхронних систем обробки інформації: дис... канд. наук: 01.05.02 / І.Д. Перепелиця; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2012.

10-річчя кафедри

Навесні 2014 виповняється 10 років з дня створення кафедри.

Запрошуємо студентів, аспірантів, випускників, партнерів, журналістів, всіх бажаючих взяти участь у святкуванні цієї події.

Плануються прес-конференція та урочисті заходи.Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна